Akcja promocyjna CSR Gniezno

Społeczność Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie zaangażowała się w promowanie CSR Gniezno wśród uczniów ostatnich klas gimnazjów oraz szkół podstawowych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego. Poza udziałem w Targach Edukacyjnych organizowanych przez CKP w Gnieźnie pod patronatem Starosty Gnieźnieńskiego, Ekipa CSR dotychczas odwiedziła gnieźnieńskie: Szkołę Podstawową nr 6, Szkołę Podstawową nr 2 oraz Szkołę Podstawową nr 12. Każdorazowo, spotkania z ciekawymi świata młodymi ludźmi były doskonałą okazją do szczerej rozmowy na temat ich zainteresowań i planów. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele CSR wespół z niezawodnymi Przedstawicielkami Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie starali się rozwiewać wszelkie obawy, a także wątpliwości, które niepokoiły młodych ludzi stających przed wyborem dalszej drogi życiowej. Nie da się ukryć, że taka interakcja była również istotnym doświadczeniem dla Społeczności CSR Gniezno – wszakże sama Szkoła Cechowa nieustannie się rozwija. Oczywiście, to nie koniec spotkań i konsultacji. Przed Ekipą CSR dalsze wyjazdy, dalsze spotkania, kolejne rozmowy.

foto. dzięki uprzejmości Bożena Staniszewska SP nr 2