Jubileusz 100-lecia UAM

W piątek 1 marca br. w auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Instytutu z udziałem Kolegium Rektorów Uczelni Miasta Gniezna. Niniejsza uroczystość wpisana została do oficjalnego kalendarza wydarzeń związanych z Jubileuszem 100-lecia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Społeczność Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie reprezentowała Wicedyrektor Kamila Urbańska oraz Wychowawca Bartosz Kanik, który w imieniu Wspólnoty CSR Gniezno przekazał zebranym najserdeczniejsze życzenia. Po oficjalnej części uroczystości, wszyscy goście zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy poświęconej dziejom Uniwersytetu Poznańskiego oraz Instytutu Kultury Europejskiej.