Regionalny Kongres Zawodowy w Grzymisławicach

27 marca br. w podwrzesińskich Grzymysławicach, w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, odbył się Regionalny Kongres Zawodowy, na który zostali zaproszeni przedstawiciele Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie oraz Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. W trakcie niniejszej konferencji poświęconej problemom i wzywaniom stawianym przed szkolnictwem branżowym, reprezentanci CSR Gniezno przedstawili dotychczasowy dorobek szkoły, zaprezentowali zebranym profile nauczania, jak również charakterystykę kształcenia zawodowego w gnieźnieńskiej Szkole Cechowej. Z praktycznymi aspektami nauki zawodu, zapoznał zebranych uczeń klasy 3B – Krzysztof Ścigocki, który kształci się w zawodzie piekarz.