Spotkanie z przedszkolakami w ramach akcji „Czytam i Czuję”.

W poniedziałek 13 maja br. Przedstawiciele Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie: Dyrektor – dr inż. Krystyna Jarosz, Pedagog – Krystyna Żok oraz uczniowie klasy 1C: Laura Szulkowska oraz Adam Kozanecki, wzięli udział w spotkaniu z przedszkolakami w ramach akcji Czytam i Czuję, której nadrzędnym celem jest zapoznawanie dzieci (już od najmłodszych lat) z Rzemiosłem oraz szkolnictwem zawodowym. Ambasadorzy Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie opowiedzieli najmłodszym o pracy kucharzy, cukierników, piekarzy – tj. zawodów związanych z przetwarzaniem żywności. Korzystając z okazji, w formie zabawy, przybliżono przedszkolakom zasady zdrowego żywienia m.in. poprzez wspólne tworzenie piramidy żywienia. Udział w niniejszym projekcie oraz współpraca z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, stały się dla Społeczności CSR Gniezno niezwykle inspirującym doświadczeniem – w szczególności spotkanie z niezwykle bystrymi przedszkolakami 🙂