Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas 1 i 2 CSR Gniezno oraz pożegnanie uczniów 3 klasy ZSZ

W środę 19 czerwca br. w Auli Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie odbyły się trzy wspaniałe uroczystości: zakończenie roku szkolnego klas pierwszych, zakończenie roku szkolnego klas drugich oraz pożegnanie uczniów klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej. W podniosłej atmosferze, po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Państwowego, wręczeniu nagród, wyróżnień i świadectw klasy pierwsze i drugie radośnie zakończyły rok szkolny 2018/2019.
Z wieloma, pełnymi wzruszeń wspomnieniami wiązała się uroczystość pożegnania klas trzecich. Po przemówieniach Pani Dyrektor oraz Starszego Cechu, zgromadzonym na uroczystości Gościom, Uczniom oraz Przedstawicielom Grona Pedagogicznego, zaprezentowano Retrospektywną Prezentację Pożegnalną autorstwa Bartosza Kanika. Dyrekcja, Nauczyciele oraz Absolwenci otrzymali gratulacje od Starosty Powiatu Gnieźnieńskiego – Piotra Gruszczyńskiego. W imieniu Prezydenta Miasta Gniezna – Tomasza Budasza, głos zabrał Marian Pokładecki – Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Społeczność CSR Gniezno otrzymała bardzo serdeczne życzenia od Dyrektora CWRKDiZ – dra Mariusza S. Kubiaka, które zostały przekazane przez Panią Renatę Rasińską. Na zakończenie, do zebranych Absolwentów zwrócił się Pan Marek Orlikowski – Członek Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, który życzył młodym ludziom powodzenia w przyszłej pracy zawodowej. Na zakończenie uroczystości, Wychowawcy klas przekazali swoim wychowankom świadectwa oraz certyfikaty ukończenia Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie.