Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego

We wtorek 8 października br. nauczyciele przedmiotów zawodowych: Jolanta Bubacz oraz Zbigniew Radom wzięli udział w Wojewódzkim Seminarium Szkolnictwa Zawodowego, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Uczestnicy niniejszego wydarzenia m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz samorządowcy, wymieniali się swoimi doświadczeniami, jak również podjęli dyskusję na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego i technicznego. Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego w Turku jest kolejnym z cyklu przedsięwzięć wspomagających szkoły w realizacji nowej koncepcji kształcenia zawodowego i stanowi dalszą kontynuację dyskusji dotyczącej zagadnień omawianych podczas konferencji Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej, a także odnosi się do tematyki poruszonej w trakcie Regionalnego Kongresu Zawodowego w Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.