Konferencja „Kształcenie dualne. Od rzemiosła do uniwersytetu”

W czwartek 10 października, w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się konferencja Kształcenie dualne. Od rzemiosła do uniwersytetu, w której wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie CSR Gniezno. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, w którym głos zabrała Pani Dyrektor – dr inż. Krystyna Jarosz oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stefan Pokładecki, nastąpił pokaz praktycznych umiejętności przyszłych adeptów rzemiosła, kształcących się w zawodach: mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.