Dzień Edukacji Narodowej w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie oraz pasowanie uczniów klas pierwszych.

We wtorek 14 października br. w Auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, którym tradycyjnie towarzyszyła uroczystość ślubowania oraz pasowania uczniów klas pierwszych. Wczorajsza uroczystość stała się doskonałą okazją do przypomnienia wszystkim zebranym wartości, które legły u podstaw utworzenia, a następnie funkcjonowania Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie. Jak stwierdziła Pani Dyrektor Krystyna Jarosz: tradycyjna wielkopolska solidność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, patriotyzm (ten w znaczeniu lokalnym, jak również ogólnopolskim) oraz kultura osobista, stanowią niezwykle ważny fundament życia społecznego. W podobnym tonie wypowiedział się Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stefan Pokładecki, który stanowczo podkreślił, że niniejsze zasady słusznie znalazły swoje miejsce w rocie ślubowania, a zaliczają się do nich m.in.: troska o dziedzictwo pokoleń rzemieślnikówgotowość do pilnego zdobywania wiedzy, szacunek dla rodziców, nauczycieli oraz mistrzów szkolących. Po oficjalnej części uroczystości, na zabranych czekała tradycyjna artystyczna niespodzianka.  Adrian Kukurenda, zwany jako: Świagier opowiedział, jak to się uczy w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie. Uczynił to jednak w sposób nadzwyczajny, bowiem posługiwał się gwarą wielkopolską. Jak zwykle Blubry Świagra  spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zabranych.