Uczniowie CSR Gniezno z wizytą w Domu Powstańca Wielkopolskiego w Gnieźnie

Uczniowie klas 1Ag i 1Bg, poznając bliżej historię Naszej Małej Ojczyzny, mieli okazję zwiedzić Dom Powstańca Wielkopolskiego, zapoznać się z wystawą poświęconą dziejom Gnieźnieńskich Żydów oraz wziąć udział w pasjonujących warsztatach mających odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie: Czym dla mnie jest niepodległość? Spotkanie z nowoczesnym, a zarazem niezwykle twórczym sposobem ukazywania historii, będącym istotą przedstawiania współczesnej narracji historycznej, stało się dla uczniów Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie oraz ich opiekunów rzeczywistą realizacją hasła tradycja i nowoczesność, będącego jednym z mott filozofii działalności placówki.