Konferencja „Kształcenie dualne. Od rzemiosła do uniwersytetu”

W czwartek 10 października, w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się konferencja Kształcenie dualne. Od rzemiosła do uniwersytetu, w której wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie CSR Gniezno. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, w którym głos zabrała Pani Dyrektor – dr inż. Krystyna Jarosz oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stefan Pokładecki, nastąpił pokaz praktycznych umiejętności przyszłych adeptów rzemiosła, kształcących się w zawodach: mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego

We wtorek 8 października br. nauczyciele przedmiotów zawodowych: Jolanta Bubacz oraz Zbigniew Radom wzięli udział w Wojewódzkim Seminarium Szkolnictwa Zawodowego, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Uczestnicy niniejszego wydarzenia m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz samorządowcy, wymieniali się swoimi doświadczeniami, jak również podjęli dyskusję na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego i technicznego. Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego w Turku jest kolejnym z cyklu przedsięwzięć wspomagających szkoły w realizacji nowej koncepcji kształcenia zawodowego i stanowi dalszą kontynuację dyskusji dotyczącej zagadnień omawianych podczas konferencji Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej, a także odnosi się do tematyki poruszonej w trakcie Regionalnego Kongresu Zawodowego w Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.

„Noc Zawodowców” Edycja 2.0 – Gniezno 2019

W piątek 4 października br. w Gnieźnie odbyła się Noc Zawodowców Edycja 2.0 – impreza promująca wśród młodzieży szkolnictwo zawodowe oraz techniczne. Wśród techników i szkół branżowych I stopnia zaangażowanych w realizację tego ambitnego wydarzenia nie mogło zabraknąć przedstawicieli Ekupy CSR. Uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie niezwykle ekspresyjnie promowali następujące zawody: kucharza, mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, elektryka oraz instalatora urządzeń sanitarnych. Dlatego też nie mogło zabraknąć na tej imprezie kuchni wielkopolskiej w ujęciu tradycyjnym i nowoczesnym, głośnej wyścigówki oraz fantazyjnej rzeźby-instalacji elektryczno-hydraulicznej. Przysłowiową wisienką na torcie stał się występ czeladnika fryzjerskiego – absolwenta CSR Gniezno – Jakuba Bartza, który w niezwykły sposób zapromował zawód fryzjera-barbera. W rolę modela, wcielił się nauczyciel Szkoły Cechowej, a zarazem Nadworny Mistrz Migawki – Przemysław Jarosz.

Wyróżnienie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”.

W czwartek 3 października br. Dyrekcja Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie – Pani Dyrektor Krystyna Jarosz wraz z Panią Wicedyrektor Katarzyną Piechocką, Przedstawicielem Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stanisławem Przybylskim, Przewodniczącą Rady Szkoły – Agnieszka Zygułą oraz nauczycielem – Bartoszem Kanikiem, wzięli udział we wspaniałej gali podsumowującej konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Szkoła Roku. W tegorocznej edycji tego istotnego dla edukacji w Regionie wydarzenia, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie zdobyła jakże zaszczytne wyróżnienie. Jesteśmy niezwykle dumni z faktu, że Władze Województwa Wielkopolskiego doceniły działalność Szkoły Cechowej, a w szczególności nowatorskie podejście do nauki zawodu, poświęcenie kadry pedagogicznej, zaangażowanie mistrzów szkolących oraz niesamowity potencjał naszych uczniów – młodych ludzi, którzy postanowili związać swoje życie zawodowe z rzemiosłem.