Wspomnienie o Franciszku Burku

W piątek 25 października, uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej
w Gnieźnie upamiętnili postać mistrza rzeźbiarskiego Franciszka Burka – gnieźnianina, Powstańca Wielkopolskiego, więźnia KL Dachau, długoletniego, zasłużonego członka Cechu Rzemiosła w Gnieźnie. Jego dorobek zawodowy oraz historię życia przedstawił uczniom Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie mistrz szkolący – Stanisław Przybylski, który jest spokrewniony z Franciszkiem Burkiem. W swoim wystąpieniu wspomniał on o tragicznych przeżyciach obozowych bohatera dzisiejszego dnia, które zostały przez niego ukazane w cyklu płaskorzeźb oraz rzeźb wykonanych w drewnie. Ponadto prelegent wspomniał o dorobku artystycznym Franciszka Burka – m.in. o drodze krzyżowej w kościele Farnym, konfesjonałach w kościele Św. Wawrzyńca oraz ołtarzu w kościele w Kędzierzynie. Na zakończenie spotkania, które było realizowane w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie, w ramach przystąpienia do inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, uczestnicy udali się na cmentarz Św. Piotra w Gnieźnie, aby zapalić znicze na grobie Franciszka Burka i jego żony Stanisławy.

Dzień Edukacji Narodowej w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie oraz pasowanie uczniów klas pierwszych.

We wtorek 14 października br. w Auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, którym tradycyjnie towarzyszyła uroczystość ślubowania oraz pasowania uczniów klas pierwszych. Wczorajsza uroczystość stała się doskonałą okazją do przypomnienia wszystkim zebranym wartości, które legły u podstaw utworzenia, a następnie funkcjonowania Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie. Jak stwierdziła Pani Dyrektor Krystyna Jarosz: tradycyjna wielkopolska solidność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, patriotyzm (ten w znaczeniu lokalnym, jak również ogólnopolskim) oraz kultura osobista, stanowią niezwykle ważny fundament życia społecznego. W podobnym tonie wypowiedział się Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stefan Pokładecki, który stanowczo podkreślił, że niniejsze zasady słusznie znalazły swoje miejsce w rocie ślubowania, a zaliczają się do nich m.in.: troska o dziedzictwo pokoleń rzemieślnikówgotowość do pilnego zdobywania wiedzy, szacunek dla rodziców, nauczycieli oraz mistrzów szkolących. Po oficjalnej części uroczystości, na zabranych czekała tradycyjna artystyczna niespodzianka.  Adrian Kukurenda, zwany jako: Świagier opowiedział, jak to się uczy w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie. Uczynił to jednak w sposób nadzwyczajny, bowiem posługiwał się gwarą wielkopolską. Jak zwykle Blubry Świagra  spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zabranych.

Konferencja „Kształcenie dualne. Od rzemiosła do uniwersytetu”

W czwartek 10 października, w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie odbyła się konferencja Kształcenie dualne. Od rzemiosła do uniwersytetu, w której wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie CSR Gniezno. Po zakończeniu panelu dyskusyjnego, w którym głos zabrała Pani Dyrektor – dr inż. Krystyna Jarosz oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stefan Pokładecki, nastąpił pokaz praktycznych umiejętności przyszłych adeptów rzemiosła, kształcących się w zawodach: mechanik oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.

Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego

We wtorek 8 października br. nauczyciele przedmiotów zawodowych: Jolanta Bubacz oraz Zbigniew Radom wzięli udział w Wojewódzkim Seminarium Szkolnictwa Zawodowego, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych w Turku. Uczestnicy niniejszego wydarzenia m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz samorządowcy, wymieniali się swoimi doświadczeniami, jak również podjęli dyskusję na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego i technicznego. Wojewódzkie Seminarium Szkolnictwa Zawodowego w Turku jest kolejnym z cyklu przedsięwzięć wspomagających szkoły w realizacji nowej koncepcji kształcenia zawodowego i stanowi dalszą kontynuację dyskusji dotyczącej zagadnień omawianych podczas konferencji Partnerzy w kształceniu zawodowym z wykorzystaniem nowej podstawy programowej, a także odnosi się do tematyki poruszonej w trakcie Regionalnego Kongresu Zawodowego w Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach.