Poznaj CSR Gniezno

Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie jest szkołą niepubliczną, która posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Zostało to potwierdzone odpowiednimi decyzjami i zaświadczeniami wystawionymi przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. W ramach działalności edukacyjnej, realizujemy programy nauczania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Okres nauczania w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie trwa 3 lata we wszystkich zawodach. Ukończenie szkoły oraz pozytywne zdanie egzaminu zawodowego, umożliwia uzyskanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Szkoła, opierając się na bogatej tradycji rzemieślniczej, wspartej dążeniem do innowacyjności w rzemiośle, zapewnia naukę zawodu opartą o wiedzę i doświadczenie mistrzów szkolących oraz profesjonalnie przygotowaną kadrę pedagogiczną. Współdziałając na wielu polach z rodzicami i mistrzami szkolącymi, dążymy do tego, aby skutecznie kształcić pokolenia przyszłych fachowców, którzy kultywując najlepsze tradycje polskiego rzemiosła, będą podnosili swoje kwalifikacje, a także pracowali w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki i technologii.
Oferta zawodowa placówki, dzięki stworzeniu warunków do pozyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych, zwiększa szanse młodych ludzi na rynku pracy. Działalność Cechowej Szkoły Rzemieślniczej opiera się na naprzemiennym systemie nauki i praktyk – tj. tydzień praktyk i tydzień zajęć szkolnych, który umożliwia jak najbardziej efektywne wykorzystanie czasu zarówno w szkole, jak i na praktykach.
W ramach działalności oświatowej szkoły, organizowane są wycieczki, w tym również tematyczne – zawodowe, w trakcie których uczniowie zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami techniki oraz technologiami stasowanymi przez przemysł i rzemiosło (np. targi fryzjerskie BeautyVISION, BUDMA, DREMA), jak również odwiedzają zakłady pracy (np. Sklejka Orzechowo).
Lekcje odbywają się w budynku Cechu Rzemiosła, zlokalizowanym przy ul. Tumskiej 15 oraz w kompleksie Instytutu Kultury Europejskiej UAM (Collegium Europejskiego), gdzie poza nowoczesnymi salami wykładowymi oraz wspaniałą aulą, znajduje się hala widowiskowo-sportowa, w której odbywają się zajęcia wychowania fizycznego.

Jako uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej, jesteśmy częścią Rodziny Cechowej i dlatego też bierzemy udział w świętach obchodzonych przez Rzemieślników oraz różnych spotkaniach integracyjnych.
Mamy bardzo sympatycznych Nauczycieli i wyrozumiałą Dyrekcję. W szkole panuje przyjazna atmosfera.
Jeżeli jesteś gotowy na wyzwania, chcesz się uczyć i pracować dołącz do nas.
Wybierając CSR, nie będziesz żałował swojej decyzji.

Jakub Bartz
Absolwent Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie