PROJEKTY EDUKACYJNE

Projekt “Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu gnieźnieńskiego” realizowany przez Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie wraz z Cechową Szkołą Rzemieślniczą w Gnieźnie.