Kontakt

CECHOWA SZKOŁA RZEMIEŚLNICZA

W GNIEŹNIE

Dyrekcja:

mgr Katarzyna Piechocka – Dyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie

mgr inż. Przemysław Jarosz – Wicedyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie

Dane teleadresowe:

Dom Rzemiosła
ul. Tumska 15
62-200 Gniezno

Sekretariat ds. uczniowskich
budynek IKE UAM pok. 2.40
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno

tel. 500408424
e-mail: csr@csrgniezno.pl