Oferta praktyk zawodowych

Praktyki zawodowe stanowią bardzo ważny element szkolnictwa branżowego. Dlatego też, wychodząc na przeciw potrzebom kandydatów na uczniów Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie, została przygotowana niniejsza lista zawierająca oferty praktyk zawodowych realizowanych w zakładach rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Poniższy spis będzie uzupełniany na bieżąco.

PRACODAWCY/ RZEMIEŚLNICY – DANE KONTAKTOWE