Podsumowanie realizacji pierwszej części projektu „Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu gnieźnieńskiego”

CSR realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu gnieźnieńskiego”, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia w życie zawodowe. W ramach projektu każdy z uczniów szkoły  może bezpłatnie doskonalić swoje przygotowanie zawodowe biorąc udział w kursie lub szkoleniu pozwalającym uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Po ukończeniu szkolenia/ kursu  uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Dobre przygotowanie zawodowe ucznia, to zajęcia z wszechstronnie wykształconym nauczycielem w kompleksowo wyposażonych pracowniach. Do tej pory, w ramach realizacji niniejszego projektu przeprowadzono szkolenie dla uczniów fryzjer/barber (w szkoleniu wzięło udział 10 uczennic), zrealizowano kurs instalacji gazowej w autach dla pierwszej grupy 10 osób. Ponadto, w ramach projektu 2 nauczycieli CSR miało możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji zawodowych, została również doposażona w nowoczesny sprzęt  pracownia fryzjerska/barberska/wizażu. W ten sposób dostosowano ją do warunków oddających charakter naturalnego/rzeczywistego środowiska pracy.
W nowym roku szkolnym – 2021/2022 rozpoczęto rekrutację na szkolenie barman/barista dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz i cukiernik. Uczniowie kształcący się w zawodach mechanik/ elektromechanik pojazdów samochodowych, mogą uzyskać zwrot kosztów egzaminu na prawo jazdy kat. B (po zdanym egzaminie). W najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację na szkolenie z wentylacji mechanicznej w obiektach budowlanych dla uczniów kształcących się w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz tynkarz.

Analizując sytuacje na rynku pracy, współpracując z przedsiębiorcami, dbając o dodatkowe kwalifikacje ucznia do wykonywania zawodu, CSR kształci solidnych, dobrze przygotowanych fachowców. Jednym słowem kształcimy zawodowców na medal.


Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

W środę 1 września 2021 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w tym na rekomendacje przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, niniejsza uroczystość odbyła się wyłącznie z udziałem uczniów klas pierwszych oraz przedstawicieli szkoły i Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Zarówno dyrektor CSR Gniezno – dr inż. Krystyna Jarosz, jak i Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stefan Pokładecki, w swoich wystąpieniach podkreślili, że szkoła oraz zakłady pracy (w których uczniowie odbywają praktyki) są przestrzeniami rozwijania swoich talentów, podążania ścieżką wiedzy, ale również miejscami, gdzie należy zadawać pytania. Na zakończenie, życzyli wszystkim członkom społeczności Cechowej Szkoły Rzemieślniczej pomyślnego roku szkolnego.
Po części oficjalnej uroczystości pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, przeszli do wyznaczonych sal, gdzie przekazano młodzieży dodatkowe informacje organizacyjne oraz wręczono dzienniczki praktyk.

Szkolenie fryzjerskie “Perfekcyjna blondynka”

W niedzielę 27.06 uczennica klasy 2Ag Anastazja Walczak, zwyciężczyni konkursu fryzjerskiego z okazji Dnia Matki, wzięła udział wraz z nauczycielką przedmiotów fryzjerskich w szkoleniu “Perfekcyjna blondynka “. Fundatorem nagrody była hurtowania LOOKWELL w Gnieźnie. W szkoleniu wzięła również udział uczennica klasy 1D Daria Kaniewska, która jako modelka,  przeszła wspaniałą metamorfozę.  Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania sponsorowi – Firmie LOOKWELL z Gniezna.  W załączeniu krótka fotorelacja z tego wydarzenia. 

Pożegnanie klas 3 Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie

“Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego dokonać” Walt Disney

25 czerwca br. pożegnaliśmy kolejny rocznik Absolwentów CSR Gniezno – uczniów klas: 3A, 3B, 3C. Jak zauważyła w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Krystyna Jarosz, ta uroczystość była zarazem radosna i smutna. Radosna, bowiem kolejne pokolenie uczniów Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie z sukcesami zakończyło ten etap nauki, czyniąc tym samym kolejny krok na drodze rozwoju zawodowego – stawania się pełnoprawnymi Rzemieślnikami. A dlaczego smutna? Bowiem wiąże się to z rozstaniem, a każde rozstanie jest smutne. Cieszymy się, że w tym wyjątkowym dla Społeczności Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie dniu towarzyszyli nam Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Starosta Piotr Gruszczyński, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Łukasz Kaszyński oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gniezna Marian Pokładecki. Dziękujemy za pełne życzliwości słowa, które do nas zostały skierowane.
Naszym Absolwentom życzymy entuzjazmu w podejmowaniu kolejnych wyzwań i pomyślności w trakcie egzaminu czeladniczego i egzaminu zawodowego.