Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W piątek 3 maja br. Przedstawiciele Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie oraz Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie wzięli udział w uroczystych obchodach 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się u stóp pomnika króla Bolesława Chrobrego.
Wspomnienie uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest świętem, które przede wszystkim wiąże się z radością wynikającą z faktu, że naszym Przodkom udało się stworzyć bardzo nowoczesny, jak na owe czasy, akt prawodawstwa, który stanowił fundament planowanej, systematycznej modernizacji zarówno ustroju, jak i instytucji Rzeczypospolitej. Należy jednak  przy tym pamiętać, jak słusznie zauważyli współtwórcy Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r. Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj, że ostatecznie dokument ten, stanowił ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny, która niedługo później ostatecznie utraciła wolność i suwerenność.
fotografia dzięki uprzejmości: Gniezno24.com