Odpust ku czci Św. Wojciecha

W niedzielę 28 kwietnia br. przedstawiciele Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie, wraz z reprezentantami Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, wzięli udział w uroczystościach odpustowych ku czci Świętego Wojciecha. Uczniowie CSR Gniezno wystawili dwa poczty sztandarowe, w których zaprezentowali historyczne sztandary Gnieźnieńskiego Rzemiosła. Tym samym, po raz kolejny, czynnie potwierdzili, że współczesne, lokalne Rzemiosło, a w szczególności nauki w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie, opiera się na dwóch filarach. Z jednej strony jest to dążenie do stałego rozwoju poprzez nowoczesność, tak aby sprostać wyzwaniom współczesności. Z drugiej strony mamy na myśli zakorzenienie w niezwykle bogatej tradycji, która od wieków determinowała pokolenia Wielkopolskich Rzemieślników – tradycji, która jest spuścizną poprzedzających nas pokoleń.

fotografie dzięki uprzejmości: www.Gniezno24.com oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie