Spotkanie z Muzealnym Detektywem i wykład o historii Gniezna

W czwartek 17 czerwca br. uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu o historii Gniezna w dobie rewolucji przemysłowej. Prelegentem był Jarosław Mikołajczyk – Muzealny Detektyw, człowiek-instytucja, miłośnik i propagator lokalnej historii oraz kultury. Przyszli rzemieślnicy dowiedzieli się, jaki wpływ na tkankę miasta miał wielki pożar, który dotknął Gniezno w 1819 r. , jak rozwijała się prasa lokalna, kto w Gnieźnie zasłynął z handlu automobilami. Dzięki temu spotkaniu, młodzież zapoznała się z ciekawym fragmentem lokalnej historii. Warto poznawać to co swoje, szanując przy okazji to co cudze.