Pożegnanie klas 3 Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie

“Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego dokonać” Walt Disney

25 czerwca br. pożegnaliśmy kolejny rocznik Absolwentów CSR Gniezno – uczniów klas: 3A, 3B, 3C. Jak zauważyła w swoim wystąpieniu Pani Dyrektor Krystyna Jarosz, ta uroczystość była zarazem radosna i smutna. Radosna, bowiem kolejne pokolenie uczniów Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie z sukcesami zakończyło ten etap nauki, czyniąc tym samym kolejny krok na drodze rozwoju zawodowego – stawania się pełnoprawnymi Rzemieślnikami. A dlaczego smutna? Bowiem wiąże się to z rozstaniem, a każde rozstanie jest smutne. Cieszymy się, że w tym wyjątkowym dla Społeczności Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie dniu towarzyszyli nam Przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Starosta Piotr Gruszczyński, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie Łukasz Kaszyński oraz Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gniezna Marian Pokładecki. Dziękujemy za pełne życzliwości słowa, które do nas zostały skierowane.
Naszym Absolwentom życzymy entuzjazmu w podejmowaniu kolejnych wyzwań i pomyślności w trakcie egzaminu czeladniczego i egzaminu zawodowego.