Szkolenie barman/barista

W ramach realizowanego przez CSR projektu „Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu gnieźnieńskiego” trwa szkolenie barman/barista. Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników będzie potrafił przygotować pyszną i elegancką kawę oraz otrzyma certyfikat.