Wycieczka dydaktyczna do Sklejki Orzechowo

Jeszcze przed końcem roku szkolnego, ale już w nieco wakacyjnej atmosferze, stolarze z Ekipy CSR, pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych: Stanisława Przybylskiego oraz Przemysława Jarosza, udali się w środę 15 czerwca br. na wycieczkę dydaktyczną do zakładu Sklejka Orzechowo, gdzie mieli okazję zapoznać się z innowacyjnymi technologiami produkcji różnego rodzaju sklejek oraz płyt drzwiowych i stolarskich. Tego typu wyjazdy są bardzo ważnym elementem teoretycznej nauki zawodu, bowiem prawdziwy fachowiec – nowoczesny rzemieślnik, obok znajomości zagadnień technologicznych, musi znać również materiał z którym pracuje. Cieszymy się, że uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie dzięki uprzejmości Władz Przedsiębiorstwa Sklejka Orzechowo, otrzymali wiele cennych, fachowych informacji mających wpływ na pogłębianie ich wiedzy zawodowej.