Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

W poniedziałek 2 września br. w Auli IKE UAM w Gnieźnie, miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie. Licznie zebrani uczniowie wszystkich klas Szkoły Cechowej, wraz z Dyrekcją Placówki, Przedstawicielami Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Gronem Pedagogicznym, Mistrzami Szkolącymi, Rodzicami oraz zaproszonymi Gośćmi radośnie rozpoczęli czas pracy i nauki – okres twórczego mierzenia się z wyzwaniami, odkrywania swoich talentów oraz nawiązywania nowych przyjaźni. Niezwykłą radością napawa fakt, że w tym roku Społeczność CSR Gniezno powiększyła się o pięć klas pierwszych – na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej. Zebrani na uroczystości członkinie i członkowie Wspólnoty Szkolnej, otrzymali serdeczne życzenia od Starosty Gnieźnieńskiego Piotra Gruszczyńskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu – Dariusza Pilaka oraz Przewodniczącego Rady Miasta Gniezna – Michała Glejzera.
W imieniu starszych kolegów i koleżanek, tegorocznych pierwszaków przywitał Adrian Kukurenda – uczeń klasy 3B. Przywitał w sposób wyjątkowy, bowiem gwarowo, posiłkując się tekstem przygotowanym przez Panią Pedagog Krystynę Żok – szkolną regionalistkę.
Bardzo miłym akcentem całej uroczystości, było uhonorowanie uczniów, którzy w minionym roku szkolnym oraz w trakcie wakacji, pod opieką Pani Krystyny Żok, zaangażowali się w realizację imprez organizowanych przez Urząd Miasta Gniezna, Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie oraz Bibliotekę Publiczną Miasta Gniezna.