Spotkanie z profilaktykiem społecznym z KPP Gniezno

W środę 25 września br. profilaktyk społeczny z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – asp. szt. Krzysztof Socha – spotkał się z uczniami oraz gronem pedagogicznym Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie. Prelekcja, której towarzyszyła niezwykle interesująca rozmowa z młodymi ludźmi, odbyła się w ramach kampanii Narkotyki i dopalacze zabijają. Niniejsza inicjatywa, której hasło brzmi Szkoda Ciebie na takie patoklimaty, ma na celu zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat zagrożeń związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. W ramach prelekcji funkcjonariusz policji poinformował młodzież o tym, jak narkotyki i dopalacze zaburzają rozwój oraz wyniszczają organizm. Podkreślił przy tym, że zażycie tych zabronionych substancji ma wpływ na proces uczenia się, życia społecznego i rodzinnego. Jak zauważył prelegent, narkotyki i dopalacze są przyczyną wielu konfliktów, zaburzeń psychicznych, w których wahania nastroju mogą prowadzić w ostateczności do myśli samobójczych. Dlatego też tak ważne jest, aby młodzież wiedziała, że nie warto próbować żadnych substancji psychoaktywnych. Jeden raz może prowadzić do uzależnienia, a to już pociąga za sobą szereg konsekwencji na wiele lat. Żadna ułudna chwila pod wpływem środków odurzających, nie zastąpi świadomego życia w trzeźwości.