Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

W środę 1 września 2021 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19, w tym na rekomendacje przekazane przez Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, niniejsza uroczystość odbyła się wyłącznie z udziałem uczniów klas pierwszych oraz przedstawicieli szkoły i Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Zarówno dyrektor CSR Gniezno – dr inż. Krystyna Jarosz, jak i Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – Stefan Pokładecki, w swoich wystąpieniach podkreślili, że szkoła oraz zakłady pracy (w których uczniowie odbywają praktyki) są przestrzeniami rozwijania swoich talentów, podążania ścieżką wiedzy, ale również miejscami, gdzie należy zadawać pytania. Na zakończenie, życzyli wszystkim członkom społeczności Cechowej Szkoły Rzemieślniczej pomyślnego roku szkolnego.
Po części oficjalnej uroczystości pierwszoklasiści wraz z wychowawcami, przeszli do wyznaczonych sal, gdzie przekazano młodzieży dodatkowe informacje organizacyjne oraz wręczono dzienniczki praktyk.