Podsumowanie realizacji pierwszej części projektu „Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu gnieźnieńskiego”

CSR realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: „Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu gnieźnieńskiego”, którego głównym celem jest poprawa konkurencyjności na rynku pracy i zdolności do skutecznego wejścia w życie zawodowe. W ramach projektu każdy z uczniów szkoły  może bezpłatnie doskonalić swoje przygotowanie zawodowe biorąc udział w kursie lub szkoleniu pozwalającym uzyskać dodatkowe kwalifikacje. Po ukończeniu szkolenia/ kursu  uczeń otrzymuje certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Dobre przygotowanie zawodowe ucznia, to zajęcia z wszechstronnie wykształconym nauczycielem w kompleksowo wyposażonych pracowniach. Do tej pory, w ramach realizacji niniejszego projektu przeprowadzono szkolenie dla uczniów fryzjer/barber (w szkoleniu wzięło udział 10 uczennic), zrealizowano kurs instalacji gazowej w autach dla pierwszej grupy 10 osób. Ponadto, w ramach projektu 2 nauczycieli CSR miało możliwość bezpłatnego podniesienia kwalifikacji zawodowych, została również doposażona w nowoczesny sprzęt  pracownia fryzjerska/barberska/wizażu. W ten sposób dostosowano ją do warunków oddających charakter naturalnego/rzeczywistego środowiska pracy.
W nowym roku szkolnym – 2021/2022 rozpoczęto rekrutację na szkolenie barman/barista dla uczniów kształcących się w zawodzie kucharz i cukiernik. Uczniowie kształcący się w zawodach mechanik/ elektromechanik pojazdów samochodowych, mogą uzyskać zwrot kosztów egzaminu na prawo jazdy kat. B (po zdanym egzaminie). W najbliższym czasie rozpoczniemy rekrutację na szkolenie z wentylacji mechanicznej w obiektach budowlanych dla uczniów kształcących się w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz murarz tynkarz.

Analizując sytuacje na rynku pracy, współpracując z przedsiębiorcami, dbając o dodatkowe kwalifikacje ucznia do wykonywania zawodu, CSR kształci solidnych, dobrze przygotowanych fachowców. Jednym słowem kształcimy zawodowców na medal.