Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 dla uczniów klas trzecich

Ani bowiem talent bez wiedzy, ani wiedza bez talentu nie mogą stworzyć doskonałego mistrza.” – Witruwiusz
24 czerwca w auli Instytutu Kultury Europejskiej UAM odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia. W spotkaniu wzięli udział: Dyrekcja Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie, przedstawiciele Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz Centrum Kształcenia Zawodowego, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjni szkoły i Cechu, Prezydent Miasta Gniezna – Pan Tomasz Budasz, Starosta Gnieźnieński – Pan Piotr Gruszczyński, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Pan Łukasz Kaszyński oraz Dyrektor Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Pan Robert Bazułka. W wystąpieniach skierowanych do Społeczności CSR Gniezno, Pani Dyrektor Krystyna Jarosz, Cechmistrz – Pan Piotr Gróźniak oraz Pan Prezydent i Pan Starosta podkreślili wagę szkolnictwa branżowego, nie szczędząc ciepłych słów i życzeń dla uczniów klas trzecich oraz grona pedagogicznego. W trakcie uroczystości wręczono świadectwa z paskiem oraz pinsy wyróżniającym się uczniom. Ponadto, nagrodę rzeczową otrzymała uczennica klasy 3Ag – Anastazja Walczak, która ukończyła szkołę ze średnią 5.0. Po części oficjalnej, zaprezentowano krótki program artystyczny, na który złożyły się audiowizualne wspomnienia tegorocznych absolwentów, przeplatane recitalem muzycznym w wykonaniu uczennic klasy 2D.Jesteśmy dumni z naszych Absolwentów i życzymy im wszelkiej pomyślności! 🙂