Podsumowanie projektu „Koziołki”

Nadchodzący koniec roku stał się doskonałą okazją do podsumowania inicjatyw podejmowanych przez Cechową Szkołę Rzemieślniczą w Gnieźnie. W mijającym roku 2023, krawcowe z Ekipy CSR, przy wsparciu Pani Dyrektor Katarzyny Piechockiej, nauczycielki przedmiotów zawodowych Ewy Alamenciak oraz pracodawcy Olgierda Koniecznego ( firma Adriano), zaangażowały się w realizację projektu wykonania masek koziołków, które obecnie promują znajdujący się w Poznaniu Hotel DeSilva.
Efekt ich pracy jest po prostu oszałamiający – Koziołki Poznańskie robią wrażenie. Korzystając z okazji, dziękujemy Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu za okazane nam zaufanie i współdziałanie przy kolejnym wspólnym projekcie.