Gamboprojekt

W piątek, 17 maja uczniowie klas 3 B i 2 C, pod opieką nauczycieli: Kingi Strzelec, Anny Lubawy i Joanny Waszak, wzięli udział w spotkaniu przy ul. Gombrowicza w Gnieźnie i wspólnym czytaniu fragmentów wybranych utworów pisarza. Uczennice Matylda Wiśniewska (3B) i Nicola Sałamacha (2 C) odczytały fragmenty Dziennika 1953 – 1956.
W 2024 roku przypada 120. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza. Decyzją Senatu, Witold Gombrowicz został jednym z patronów bieżącego roku. Artystę, uznanego za jednego z najważniejszych pisarzy polskich XX wieku, postanowiono upamiętnić również w Gnieźnie. Temu ma służyć Gombroprojekt – projekt Miejskiego Ośrodka Kultury, który przybliża twórczość Witolda Gombrowicza. Do udziału w projekcie włączyli się również uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie.