Wizyta centrum prezentacyjnego WAGO w CSR Gniezno

We wtorek 22 marca br. Cechową Szkołę Rzemieślniczą w Gnieźnie odwiedziło mobilne centrum prezentacyjne WAGO – popularna Klementyna. Elektrycy, elektromechanicy pojazdów samochodowych oraz mechanicy pojazdów samochodowych z CSR Gniezno mieli okazję zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie elektrotechniki. Przyszli rzemieślnicy otrzymali sporą dawkę wiedzy fachowej, która niewątpliwie wpłynie na dalszy rozwój ich kompetencji zawodowych.

Promocja CSR Gniezno

Wraz z nastaniem miesiąca marca rozpoczyna się “sezon” na targi edukacyjne oraz promocję szkół ponadpodstawowych. Swoją ofertę edukacyjną prezentuje również Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie. Mamy to szczęście, że możemy “na żywo” (już nie wirtualnie) odwiedzać szkoły podstawowe, rozmawiać z młodzieżą, pokazywać zalety kształcenia branżowego. Ekipa CSR niestrudzenie odpowiada na pytania, przybliża informacje związane z nauką w Szkole Cechowej, zachęca do “nowego spojrzenia” na rzemiosło. Cieszy nas, że oferta edukacyjna CSR Gniezno spotyka się z dużym zainteresowaniem i entuzjastycznym odzewem ze strony ósmoklasistów oraz ich rodziców.

Spotkanie uczniów z tygodnia B z profilaktykiem społecznym.

W czwartek 10 marca odbyło się spotkanie uczniów z tygodnia B Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie z profilaktykiem społecznym z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – aspirantem sztabowym Krzysztofem Sochą. Spotkanie zostało poświęcone zagrożeniom związanym z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, jak również kwestiom szeroko pojętego bezpieczeństwa.