Jubileusz 600-lecia Gnieźnieńskiego Rzemiosła Cechowego

“Fabricando fabri fimus – Wykonując rzemiosło stajemy się rzemieślnikami”.
W miniony piątek i sobotę, przedstawiciele Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie wzięli udział w uroczystościach związanych z jubileuszem 600-lecia Rzemiosła Cechowego w Gnieźnie. W piątkowe popołudnie nauczyciele oraz uczniowie, wraz z rzemieślnikami uczestniczyli w Mszy Św. sprawowanej w kościele pw. Świętej Trójcy (Fara), a następnie wzięli udział w akademii rocznicowej poświęconej wspaniałej historii Gnieźnieńskiego Rzemiosła. W sobotę natomiast, odbył się Festyn Rzemieślniczy, w organizację którego, poza rzemieślnikami z Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, aktywnie zaangażowała się społeczność Szkoły Cechowej. Tej radosnej imprezie towarzyszyło otwarcie wystawy poświęconej dziejom rzemiosła w Gnieźnie, którą będzie można zwiedzać w gnieźnieńskim Starym Ratuszu. To jednak nie wszystko. W tym tygodniu również odbywają się w salach Starego Ratusza warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, których tematyką jest zapoznanie się z rzemiosłem. Ale o tym już niedługo …