Spotkanie uczniów z tygodnia B z profilaktykiem społecznym.

W czwartek 10 marca odbyło się spotkanie uczniów z tygodnia B Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie z profilaktykiem społecznym z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie – aspirantem sztabowym Krzysztofem Sochą. Spotkanie zostało poświęcone zagrożeniom związanym z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, jak również kwestiom szeroko pojętego bezpieczeństwa.