Dzień Edukacji Narodowej w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie

W piątek 14 października w Cechowej Szkole Rzemieślniczej w Gnieźnie odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, które stały się doskonałą okazją do uroczystego spotkania – w świątecznej atmosferze – Dyrekcji Szkoły, przedstawiciela Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – w osobie Cechmistrza, Grona Pedagogicznego oraz Pracowników Administracji. W trakcie uroczystości, nagrodzeni zostali wyróżniający się nauczyciele, a o odświętny charakter spotkania zadbały Młode Rzemichy z klas 2C i 3D, które uraczyły zebranych wspaniałym montażem słowno-muzycznym.