Szkoła Pamięta 2022

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” – ks. Jan Twardowski
W przededniu Święta Wszystkich Świętych oraz Zaduszek, uczniowie Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie wraz z opiekunami oraz przedstawicielem Zarządu Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie zapalili znicze pamięci na grobach zasłużonych rzemieślników. Ekipa CSR uczciła również poległych Powstańców Wielkopolskich (pochowanych na cmentarzu św. Piotra), żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej i ofiary zbrodni nazistowskich (pochowanych na cmentarzu przy ul. Witkowskiej).
Nawiedzenie nekropolii w Gnieźnie, Kłecku i Niechanowie stało się doskonałą okazją do wspomnienia wielu wspaniałych ludzi, którzy swoją ciężką pracą i postawą przyczynili się do rozwoju rzemiosła oraz Naszej Małej Ojczyzny. Młodzi Rzemieślnicy mieli również okazję dowiedzieć się czegoś więcej o historii Małej Ojczyzny – radosnych i bolesnych kartach z dziejów naszego Fyrtla.