Dzień Kolorowej Skarpetki w CSR Gniezno

Dzisiaj bardzo kolorowe święto – Dzień Kolorowej Skarpetki znany również jako Światowy Dzień Zespołu Downa. Społeczność Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie rokrocznie bierze udział w tym kolorowym wydarzeniu, promując wśród uczniów świadomość na temat tej choroby. Nasze Młode Rzemichy, tym drobnym gestem pokazują zrozumienie i akceptację dla odmienności oraz wspierają osoby z Zespołem Downa.